Ποια τα είδη νοημοσύνης; Πώς αυτά τα είδη μπορούν να με βοηθήσουν να αντιληφθώ τις δεξιότητες του παιδιού μου;

Είδη νοημοσύνης

Ως γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουμε, ότι η νοημοσύνη είναι μια πολυσύνθετη έννοια και δεν περιορίζεται μόνο στις γλωσσικές και στις μαθηματικές δεξιότητες.
Μια ψυχολογική θεωρία που είναι δυνατόν να τονώσει την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας είναι θεώρηση της πολλαπλής νοημοσύνης, που αναπτύχθηκε από τον H.Gardner .
Ο Αμερικανός ψυχολόγος, είπε ότι η νοημοσύνη διαχωρίζεται σε διάφορα είδη.
Με βάση αυτό το διαχωρισμό, προσπαθήστε να εντοπίσετε τις ικανότητες του παιδιού σας, και αναλόγως βοηθήστε το να καλλιεργήσει τα ταλέντα του.
Επίσης μπορείτε να το βοηθήσετε και στον επαγγελματικό του προσανατολισμό αργότερα με τη βοήθεια αυτών των γνώσεων.

1) Γλωσσική Νοημοσύνη
Η Γλωσσική νοημοσύνη,
έχει να κάνει με τη γνώση της γραπτής και προφορικής γλώσσας. Χαρακτηρίζεται από την ικανότητα χρήσης της γλώσσας ως ένα μέσο πειθούς και επικοινωνίας.
Τα άτομα με ανεπτυγμένη Γλωσσική νοημοσύνη, έχουν την δυνατότητα να μεταδίδουν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες τους.
Οι μαθητές αυτοί συνήθως αγαπούν το διάβασμα και τη διήγηση ιστοριών, και που έχουν κλίση στις ξένες γλώσσες.

Άτομα με ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη τη γλωσσική νοημοσύνη, μπορεί να είναι συγγραφείς, ποιητές, καθηγητές, δικηγόροι και πολιτικοί.

2) Λογική/Μαθηματική νοημοσύνη
Η Λογική/Μαθηματική νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από την ικανότητα των ατόμων να επεξεργάζονται νοερά μαθηματικές έννοιες, να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς με ταχύτητα, να μπορούν να συνθέσουν και να αναλύσουν πληροφορίες που έχουν πάρει .
Τα άτομα με ανεπτυγμένη Λογική/Μαθηματική νοημοσύνη, έχουν μεγάλη ευκολία στα μαθηματικά.

Άτομα με ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη τη μαθηματική νοημοσύνη, μπορεί να είναι μαθηματικοί, φυσικοί, επιστήμονες και μηχανικοί.

3) Σωματική-Κιναισθητική νοημοσύνη
Η Σωματική-Κιναισθητική νοημοσύνη είναι η ικανότητα αξιοποίησης των νοητικών λειτουργιών, με σκοπό το συντονισμό και τον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων του σώματος. Τα άτομα που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα αυτή την νοημοσύνη, διαθέτουν ισορροπία, ευελιξία, χάρη και ακρίβεια στις κινήσεις τους. Επιπλέον, γνωρίζουν καλά τις δυνατότητες τους σώματός τους, και κατέχουν μιμητικές ικανότητες.

Τέτοια άτομα μπορεί να είναι αθλητές, χορευτές, χορογράφοι, χειρουργοί, ακροβάτες, ηθοποιοί, δακτυλογράφοι και τεχνίτες.

4) Οπτική/Χωρική νοημοσύνη
Η Οπτική/Χωρική νοημοσύνη
χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα ακριβούς αντίληψης του περιβάλλοντος χώρου.
Τα άτομα που έχουν ανεπτυγμένη αυτή την νοημοσύνη, τείνουν να σκέφτονται με εικόνες, έχουν πολύ καλή αίσθηση προσανατολισμού, και μπορούν εύκολα να αναπαραστήσουν γραφικά οπτικές πληροφορίες.

Πιλότοι, ναυτικοί, αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, γλύπτες και τοπογράφοι διαθέτουν ανεπτυγμένη Οπτική/Χωρική νοημοσύνη.

5) Μουσική νοημοσύνη
Η Μουσική νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από την ικανότητα αναγνώρισης μουσικών τόνων, ρυθμών, μοτίβων και «χρωμάτων», καθώς και από την ευελιξία χρησιμοποίησης των παραπάνω με σκοπό την σύνθεση ή την εκτέλεση μουσικής. Τα άτομα που διαθέτουν ανεπτυγμένη Μουσική νοημοσύνη, επιδεικνύουν ευαισθησία στα ηχητικά ερεθίσματα, βαθιά κατανόηση της δομής της μουσικής, και μπορούν εύκολα να αναπαράγουν μελωδίες.
Επίσης, τείνουν να σκέφτονται με ρυθμό, να δημιουργούν μουσικά σχήματα και να «ακούν» χωρίς ηχητικά ερεθίσματα.

Τραγουδιστές, συνθέτες, παίκτες μουσικών οργάνων, μαέστροι ή άτομα που απλώς απολαμβάνουν και εκτιμούν τη μουσική, διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αυτή τη νοημοσύνη. 

6) Διαπροσωπική νοημοσύνη
Η Διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα αντίληψης των συναισθημάτων, των κινήτρων, των διαθέσεων, καθώς και των προθέσεων των άλλων.
Τα άτομα που έχουν ανεπτυγμένη Διαπροσωπική νοημοσύνη, επιδεικνύουν αποτελεσματική επικοινωνία και εμπάθεια (ικανότητα να συμπάσχουν, να μπαίνουν στη θέση των άλλων και να κατανοούν τους γύρω τους).
Λειτουργούν καλύτερα μέσα από ομαδικές διαδικασίες.
Επιπλέον, είναι πολλοί κοινωνικά και συνεργάσιμα άτομα, και δεν αντέχουν την μοναξιά και την απομόνωση.
Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται την παρουσία ενός κοινού.
Τέτοια άτομα διαθέτουν ηγετικές ικανότητες και τα καταφέρνουν πολύ καλά με τη διοίκηση και σε επαγγέλματα που θέλουν κοινωνικές δεξιότητες.

Πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι, σύμβουλοι, πωλητές,
διαθέτουν ανεπτυγμένη Διαπροσωπική νοημοσύνη.

7) Ενδοπροσωπική νοημοσύνη
Η Ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα δημιουργίας ενός ακριβούς μοντέλου του Εαυτού.
Είναι, επίσης, η ικανότητα διαχωρισμού των συναισθημάτων.
Τα άτομα που διαθέτουν ανεπτυγμένη ενδοπροσωπική νοημοσύνη, χαρακτηρίζονται από αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, καθώς και από την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης.
Έχουν πνευματική συνείδηση και τους αρέσει να αναλύουν και να ψάχνουν την προσωπική τους αλήθεια και ιδιαιτερότητα.
Τα ενδιαφέροντά τους συμπεριλαμβάνουν το διαλογισμό, τη φιλοσοφία και τη θρησκεία.

Άτομα με ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη αυτή τη νοημοσύνη μπορεί να είναι ψυχολόγοι, ψυχίατροι, θεραπευτές και φιλόσοφοι.

Πρόσφατα μίλησε και για τα εξής ήδη νοημοσύνης:

8) Νατουραλιστική Νοημοσύνη
Νατουραλιστική νοημοσύνη, χαρακτήρισε την ικανότητα αναγνώρισης και ταξινόμησης της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και τη στενή σύνδεση ανθρώπου-φύσης.

Γεωλόγοι, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι, έχουν ανεπτυγμένη τη νατουραλιστική νοημοσύνη.


9) Υπαρξιακή Νοημοσύνη
Όσον αφορά την υπαρξιακή νοημοσύνη, την προσδιόρισε ως το ενδιαφέρον για βασικά θέματα και θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη ζωή.

Φιλόσοφοι, στοχαστές, συγγραφείς, καλλιτέχνες, έχουν αναπτυγμένη υπαρξιακή νοημοσύνη.

10) Πνευματική Νοημοσύνη
Ως πνευματική νοημοσύνη, όρισε την ικανότητα των ατόμων αυτών να αντιλαμβάνονται έννοιες όπως Θεός και πνευματικές έννοιες
.

Ιερείς, μοναχοί, συγγραφείς, στοχαστές, φιλόσοφοι έχουν ανεπτυγμένη πνευματική νοημοσύνη.

Τέλος ο Gardner διατύπωσε τη θεωρία περί Συναισθηματικής Νοημοσύνης που συνίσταται στη γνώση και στον έλεγχο των συναισθημάτων μας, στην αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων(ενσυναίσθηση),στην ικανότητα διαχείρισης των διαπροσωπικών μας σχέσεων και στην ικανότητα διαχείρισης του εαυτού μας.

Από τη θεωρία της πολλαπλής Νοημοσύνης, αντιλαμβανόμαστε τις πολλαπλές πτυχές της, οπότε μπορούμε και να διακρίνουμε καλύτερα σε ποιο τομέα υπερτερεί το παιδί μας και να το ωθήσουμε στη σωστή κατεύθυνση.

Καπετανάκη Ελευθερία
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Παιδαγωγός
Συμβουλευτική ενηλίκων, σχέσεων, συμβουλευτική εφήβων, οικογενειακή συμβουλευτική.
Website: www.psychologist.com.gr
Email: info@psychologist.com.gr
ellikapetanaki@yahoo.gr
Tηλ:6934034531

 

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Αρχική