Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Πώς μπορείτε να το βοηθήσετε στη μάθηση ανάλογα με τον τύπο του;

Μαθησιακός τύπος

Πολλές φορές ως γονείς, αγνοούμε ότι κάθε παιδί μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και προσπαθούμε να το βοηθήσουμε στις σχολικές του υποχρεώσει αναποτελεσματικά.
Είναι σημαντικό να ξέρουμε τους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους, ώστε να εντοπίσουμε τι τύπος είναι το παιδί μας και να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε ανάλογα με τις δικές του ανάγκες.
Θα μας είναι βοηθητικό, να καταλάβουμε σε πιο μαθησιακό τύπο ανήκουμε κι εμείς, γιατί το να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα, είναι μια δεξιότητα που καλό είναι να αναπτύσσουμε συνεχώς..
Σύμφωνα με τη Reid(1995) οι μαθησιακοί τύποι διαχωρίζονται στους εξής:

1) Ακουστικός τύπος/Οπτικός τύπος

α) Ακουστικός τύπος
Αν το παιδί σας είναι  ακουστικός τύπος, θα το βοηθήσει να διαβάζει φωναχτά και να ακούει τη φωνή του.
Ένα μαγνητοφωνάκι επίσης, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, ώστε να ακούει το διδάσκοντα αλλά και συζητήσεις αναφορικά με το μάθημα, όπου θα ακούει το συνομιλητή του..
β) Οπτικός τύπος
Το παιδί που είναι οπτικός τύπος, μαθαίνει με διαγράμματα, σκίτσα ή φωτογραφίες.
Γενικά μαθαίνει μέσω της εικόνας.
 Θα ήταν βοηθητικό γι’αυτό, να υπογραμμίζει με έντονο χρώμα τα σημαντικά κομμάτια που πρέπει να θυμάται, ώστε το μάτι του να πέφτει στα σημαντικά σημεία του μαθήματος.
Ενισχύστε τη διαδικασία της μάθησης με σχετικό εποπτικό υλικό, όπως βίντεο, φωτογραφίες κ.α

2) Σφαιρικός τύπος/Αναλυτικός τύπος

α) Σφαιρικός τύπος
 Αν το παιδί σας είναι σφαιρικός τύπος, αντιλαμβάνεται τα δεδομένα σφαιρικά και προτιμάει να συνδέει πληροφορίες για να μαθαίνει.
Βοηθήστε το να συνδέσει τη νέα ύλη με αυτά που ήδη έχει μάθει, καθώς έχει μια πιο ολιστική και σφαιρική αντίληψη στη μάθηση.
Προτιμάει να παίρνει πολλές πληροφορίες για κάτι από διάφορες πηγές και να έχει μια σφαιρική ματιά για τα πράγματα.
Δεν αρέσκεται στις αναλύσεις.
β) Αναλυτικός τύπος
Ο αναλυτικός τύπος μάθησης, μαθαίνει τη νέα γνώση μόνο αν την αναλύσει στα κομμάτια της.Προτιμά να λαμβάνει λίγες πληροφορίες αλλά να τις αναλύει εκτενέστατα.
Αντιδρά καλύτερα σε μια διαδοχική και βήμα-βήμα παρουσίαση του υλικού.

3)Αυθόρμητος τύπος/στοχαστικός τύπος

α) Αυθόρμητος τύπος
Ο αυθόρμητος τύπος, μαθαίνει μέσω της παρορμητικότητας του και του αυθορμητισμού του.
 Επιλέγει να απαντάει γρήγορα και με ανακριβείς τοποθετήσεις.
Του αρέσει να ρισκάρει
και μέσα  από αυτές, τις πολλές φορές, επιπόλαιες κινήσεις του, μαθαίνει.
β) Στοχαστικός τύπος
Ο στοχαστικός τύπος δεν μπορεί απλά να αποστηθίζει το μάθημα, αλλά θέλει να το κατανοεί σε βάθος. Αναρωτιέται και κρίνει όσα διαβάζει.
Για να μάθει κάτι, θέλει να το δει με μια κριτική ματιά και δυσκολεύεται να θυμάται πληροφορίες που δεν είναι στοχαστικού περιεχομένου.
Επίσης προτιμάει να απαντάει αργά, αλλά οι πληροφορίες που θα δίνει θα είναι ακριβείς.

8) Διαδραστικός(εξωστρεφής τύπος)/ Αυτοδύναμος(εσωστρεφής τύπος)

α) Διαδραστικός(εξωστρεφής τύπος)

Αν το παιδί σας είναι διαδραστικός τύπος, έχει ανάγκη να μαθαίνει μέσα από συνεργασία και μαζί με παρέα.
Μαθαίνει καλύτερα όταν διαβάζει μαζί με φίλους, όταν συνεργάζεται και όταν έχει γύρω του ανθρώπους.
Οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αλληλεπίδραση και η μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών αποτελούν γι’ αυτό, κίνητρο για μάθηση.
β)Αυτοδύναμος(εσωστρεφής τύπος)
Αν το παιδί σας είναι αυτοδύναμος(εσωστρεφής τύπος) έχει ανάγκη να μαθαίνει μέσω της εσωστρέφειας.
 Μαθαίνει με το να απομονώνεται και κυρίως ατομικά και ανεξάρτητα.
Προτιμάει τη μοναχικότητα για να απορροφήσει νέες γνώσεις και λειτουργεί πιο αυτοδύναμα.

9) Κιναισθητικός τύπος/ Αναγνωστικός(λεκτικός) τύπος

α)
Κιναισθητικός τύπος(ενεργήτικός τύπος)
 Αν το παιδί σας είναι κιναισθητικός τύπος, προτιμά να προσθέτει κίνηση όταν μαθαίνει.
 Μπορεί να μαθαίνει καλύτερα περπατώντας σε ένα διάδρομο.
Μπορεί να θυμάται εύκολα κινήσεις και βήματα χορού και γενικά οτιδήποτε απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του.
Ενεργό συμμετοχή θεωρούμε και την ενεργή συμμετοχή του σε συζητήσεις.
β) Αναγνωστικός (λεκτικός)τύπος

Αν το παιδί σας είναι αναγνωστικός τύπος, τότε προτιμάει να μαθαίνει, αναζητώντας και διαβάζοντας περισσότερες πηγές μάθησης π.χ από εγκυκλοπαίδειες, λεξικά από το διαδίκτυο, αλλά και γράφοντας το ίδιο τα δικά του κείμενα.
Προτιμάει να μαθαίνει στατικά χωρίς κίνηση.


10) Λογικός(σωματικός) τύπος/Συναισθηματικός τύπος

α) Λογικός(σωματικός) τύπος
Ο λογικός τύπος μαθαίνει καλύτερα όταν υπάρχουν κάποιες λογικές προϋποθέσεις.
Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μάθει κάτι αν δεν έχει κοιμηθεί σωστά, αν δεν έχει φάει, αν οι ήχοι του αποσπούν την προσοχή.
Γενικότερα οι περιβαλλοντικές-λογικές συνθήκες, παίζουν σημαντικό ρόλο για να μάθει μια νέα γνώση.
β) Συναισθηματικός τύπος
Ο συναισθηματικός τύπος μαθαίνει από τα γεγονότα που έχουν ενεργοποιήσει το συναίσθημα του.

Η μάθηση του σχετίζεται περισσότερο με συναισθηματικά κριτήρια και συνθήκες. Μπορεί να μάθει κάτι επειδή έχει εμπνευστεί από την προσωπικότητα του διδάσκοντα, ή επειδή του δίνουμε τα κατάλληλα κίνητρα, π.χ επιβράβευση.


Σύμφωνα με τη Reid, όταν στο παιδί μας επικρατεί το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, τότε συνήθως είναι ακουστικός, σφαιρικός, αυθόρμητος, διαδραστικός, κιναισθητικός και λογικός τύπος μάθησης.
Αν επικρατεί το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, συνήθως είναι
οπτικός, αναλυτικός, στοχαστικός, αυτοδύναμος, λεκτικός και συναισθηματικός τύπος  μάθησης.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι τύπος είναι το παιδί μας, ώστε να μπορούμε εφαρμόζοντας τους κατάλληλους τρόπους να το βοηθήσουμε να μάθει πιο αποτελεσματικά.
Επίσης ενδεχομένως το παιδί μας, να ανήκει σε παραπάνω από ένα τύπους.

Καπετανάκη Ελευθερία
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Παιδαγωγός
Συμβουλευτική ενηλίκων, σχέσεων, συμβουλευτική εφήβων, οικογενειακή συμβουλευτική.
Website: www.psychologist.com.gr
Email: info@psychologist.com.gr
ellikapetanaki@yahoo.gr
Tηλ:6934034531

Σχετικό βίντεο

Σύστημα χαρτογράφησης μαθησιακής προσωπικότητας (Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης)

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Αρχική