Με ποιους τρόπους βιώνουμε την καθημερινότητα μας;

Ο τρόπος που βιώνει ο καθένας την καθημερινότητα του είναι διαφορετικός. Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κατηγορίες, θα εντοπίζαμε τις εξής:

1) Στη μεν πρώτη κατηγορία ατόμων αρέσει να έχει ως βάση της την ένταση, δηλαδή η καθημερινότητα τους να βασίζεται στη βίωση πολλαπλών ερεθισμάτων και η χαλάρωση τους να βασίζεται στην ηρεμία και στα λίγα ερεθίσματα.
Τα άτομα αυτά έχουν ανάγκη πολλαπλές εμπειρίες που να δράσουν ως επιρροή πάνω στη σκέψη τους και στις πράξεις τους. Έχουν πολλαπλά φίλτρα στα ερεθίσματα που δέχονται, πολλές άμυνες και δεν διαπερνούνται βαθύτερα από τις επιρροές που δέχονται. Έχουν ανάγκη να βιώνουν πολλά πράγματα για να εξελίσσονται και επιλέγουν μόνο για τη χαλάρωση τους, την ηρεμία και τα λιγοστά ερεθίσματα. Τα άτομα αυτά διακρίνονται για την κοινωνικότητα και την κινητικότητα τους .

2) Στη δε δεύτερη κατηγορία ατόμων, αρέσει να έχουν ως βάση τους την ηρεμία και τα λιγοστά ερεθίσματα, καθώς νιώθουν ότι 'δεν αντέχουν' τα πολλαπλά ερεθίσματα στην καθημερινότητα τους. Θέλουν να έχουν ως βάση τους τη ρουτίνα και τη λιτότητα τους και μόνο μέσα σε αυτή νιώθουν την απαραίτητη γι’ αυτούς γαλήνη και τάξη. Την ένταση την επιλέγουν ως διάλλειμα και ως μια έξοδο από την οποία θα λάβουν πολλαπλές πληροφορίες και ερεθίσματα ώστε να τα επεξεργαστούν μετά στην ηρεμία τους. Τα άτομα αυτά δεν διακρίνονται για την απολυτότητα τους και είναι ιδιαίτερα ανοιχτά στα ερεθίσματα, καθώς δεν διαθέτουν αναπτυγμένη την ικανότητα του φιλτραρίσματος των πληροφοριών και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιρροές. Γι’ αυτό το λόγο έχουν ανάγκη την τάξη της ρουτίνας τους, αλλά και θέλουν να ανανεώνουν τον σακουλάκι των πληροφοριών τους μέσα από ελέγξιμα και επιλεγμένα διαλείμματα έντασης.

Καπετανάκη Ελευθερία, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος
Συμβουλευτική σχέσεων, οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλευτική εφήβων.
Website: http://psychologist.com.gr
Email: psychologist1983@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Γενικά θέματα ψυχολογίας