Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση μιας ψυχικής διαταραχής;

Πολύ συχνά, τυγχάνει να επιρρίπτουμε ευθύνες μόνο σε ένα παράγοντα για τη δημιουργία μιας  ψυχικής διαταραχής.
Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι ευθύνεται ο χαρακτήρας μας, η ιδιοσυγκρασία μας, ότι δεν υπήρξαμε αρκετά δυνατοί, ή δεν φανήκαμε αντάξιοι των συνθηκών.
Λανθασμένες ερμηνείες που μας  κάνουν να μην θέτουμε σε σωστή βάση την πίστη μας στον εαυτό μας, είτε να επιρρίπτουμε όλες τις ευθύνες σε μια ενδεχόμενη κληρονομικότητα και να θυματοποιούμαστε.
Οι παράγοντες όμως που συμβάλλουν στο να διαμορφωθεί μια ψυχική διαταραχή, είναι πολλοί και το βέβαιο  είναι, ότι δεν μπορούμε απλοϊκά να πούμε «φταίει η οικογένεια», «φταίει ο χαρακτήρας μου», ή «φταίει η κληρονομικότητα».
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικούς από αυτούς:

1) Βιολογικοί: Οργανικοί και κληρονομικοί παράγοντες  που έχουν διαμορφωθεί μέσω κληρονομικότητας, είναι σίγουρα μια βασική αιτία.

2) Ψυχολογικοί: Ως ψυχολογικοί παράγοντες χαρακτηρίζονται, η προσωπικότητα του ατόμου, ο τρόπος που αφομοιώνει και ερμηνεύει τις εμπειρίες του, η προσωπική του ιστορία και γενικότερα η ιδιοσυγκρασία του.

3) Κοινωνικοί: Στους κοινωνικούς παράγοντες εντάσσονται οι συνθήκες που καθορίζουν τον κοινωνικό ρόλο του ατόμου, όπως η εργασία του, το μορφωτικό του επίπεδο, το εισόδημα του, οι συναναστροφές του, ή ύπαρξη ή όχι ενός υποστηρικτικού περίγυρου.
Επίσης η κοινωνική κατάσταση στη χώρα του κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

4) Οικολογικοί παράγοντες: Οι οικολογικοί παράγοντες σχετίζονται, με τον τρόπο ζωής στο χώρο που βρίσκεται το άτομο, δηλαδή στο φυσικό του χώρο, όπως το σπίτι του, ο τόπος διαμονής του.

5) Πολιτισμικοί παράγοντες: Στους πολιτισμικούς παράγοντες εντάσσονται τα πνευματικά ερεθίσματα που δέχεται το άτομο, οι  αξίες και τα πρότυπα του.

6) Πολιτικοί παράγοντες:[nbsp] Η πολιτική κατάσταση στη χώρα του, η οικονομική της δυσχέρεια, η πολιτική σύγχυση, η τρομοκρατία και οι εμπόλεμες καταστάσεις, σαφώς και επηρεάζουν τη δημιουργία ψυχικών διαταραχών.

7) Υγειονομικοί παράγοντες: Οι υγειονομικοί παράγοντες σχετίζονται με τη δυνατότητα του  ατόμου να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικές υπηρεσίες ενημέρωσης, σχετικά με αυτό που του συμβαίνει, για παράδειγμα το διαδίκτυο, οι επισκέψεις σε ειδικούς, οι ενημερώσεις από δημόσιους φορείς.

8) Οικονομικοί παράγοντες: Τέλος, οι οικονομικοί παράγοντες σχετίζονται και με τη διαμόρφωση μιας ψυχικής διαταραχής, αλλά και με τη δυνατότητα θεραπείας  της, καθώς η κρατική μέριμνα για αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων, είναι ελάχιστη.

Καπετανάκη Ελευθερία
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Παιδαγωγός
Συμβουλευτική ενηλίκων, σχέσεων, συμβουλευτική εφήβων, οικογενειακή συμβουλευτική.
Website: www.psychologist.com.gr
Email: info@psychologist.com.gr
ellikapetanaki@yahoo.gr
Tηλ: 6934034531
Πρώτη συνεδρία δωρεάν. Δυνατότητα τηλεφωνικής και διαδικτυακής συνεδρίας.

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Κυριότερες ψυχικές διαταραχές