Ποια τα βήματα για τη συγγραφή του προσωπικού οδηγού αυτοβοήθειας;

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα βήματα για να μπορέσει ο καθένας από εμάς να συντάξει το δικό του προσωπικό οδηγό αυτοβοήθειας. Στη συνέχεια θα αναλυθεί το κάθε βήμα με παραδείγματα.

Πρώτο βήμα
1. Καταγραφή:
α) αρνητικών στοιχείων του χαρακτήρα μας (υπερβολών-ελλείψεων-δυσκολιών)
β) φόβων
γ) προσωπικών αμυνών -αντιδράσεων
δ) αναγκών και
ε) θετικών στοιχείων.

Δεύτερο βήμα
2. Επιγραμματική σύνοψη των βασικών σημείων της προσωπικότητας μας.

 Τρίτο βήμα
3. Καταγραφή κάποιων θεωρητικών-συμβουλευτικών σκέψεων που λειτουργούν εξισορροπητικά σε μη λειτουργικές αντιδράσεις.
(Θεωρητική συμβουλευτική προς τον εαυτό μας)

Τέταρτο βήμα
4. Καταγραφή κάποιων πρακτικών δραστηριοτήτων που μας βοηθούν να διατηρούμε τον έλεγχο των συμπεριφορών μας.
(Πρακτική συμβουλευτική προς τον εαυτό μας)

Πέμπτο βήμα
5. Καταγραφή των βασικών επιθυμιών της ζωής μας.

Έκτο βήμα
6. Εντοπισμός των λεπτομερειών που μας προσδιορίζουν.

Καπετανάκη Ελευθερία, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος
Συμβουλευτική σχέσεων, οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλευτική εφήβων.
Website: http://psychologist.com.gr
Email: psychologist1983@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Οδηγός αυτοβοήθειας-Βήματα αυτογνωσίας