Τι είναι η σχιζοφρένεια και πώς αντιμετωπίζεται;

H σχιζοφρένεια είναι η κυριότερη ψυχωσική διαταραχή.

Ποια τα συμπτώματα της;

1) Παραληρητικές ιδέες.
 Παραληρητικές ιδέες, καλούνται κάποιες ιδέες που κυριεύουν το άτομο και οι οποίες το οδηγούν στο να χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα.
 Για παράδειγμα, αισθάνεται ότι κάποιος τον καταδιώκει, ή ότι κάποιος έχει μπει στο μυαλό του και του μεταδίδει σκέψεις, ή κάποιος θέλει να του κάνει κακό.

2) Ψευδαισθήσεις.
 Οι ψευδαισθήσεις συνίστανται στο να ακούνε τα άτομα με σχιζοφρένεια φωνές, στο να βλέπουν πράγματα και ανθρώπους που δεν υπάρχουν, στο να αισθάνονται διάφορα και όλα αυτά τα συναισθήματα να τους δημιουργούν, άγχος και τρόμο.
Επιπλέον με κανένα λογικό επιχείρημα δεν μπορεί να πειστεί το άτομο με σχιζοφρένεια για τη μη ρεαλιστικότητα όσων βλέπει, ακούει ή αισθάνεται.

3) Απρόσφορο συναίσθημα.
Το άτομο δυσκολεύεται να νιώσει συναισθήματα ή επιθυμία για κάτι. Τα συναισθήματα του βιώνονται με έναν επίπεδο τρόπο.

4) Αλλαγές στη διάθεση.
Το άτομο
εύκολα θα περάσει από το θυμό στο γέλιο και αντίθετα.
Αδυνατεί να συμμετέχει στην πραγματικότητα.
Νιώθει αποκλεισμένο και επιθυμεί αρκετά συχνά την κοινωνική απομόνωση.

5) Παράξενες αντιδράσεις.
 Παρουσιάζει περίεργο τρόπο κίνησης, παράξενη εξωτερική εμφάνιση, αντιδράσεις που δεν σχετίζονται με την εκάστοτε περίσταση.
Πολλές φορές μιλάει μόνος του, πετάει αντικείμενα, καταναλώνει πολύ νερό κ.α.

6) Ασάφεια λόγου.
Αλλάζει συνεχώς τα θέματα διαλόγου
και πολλές φορές μιλάει χωρίς νόημα.

7) Δυσκολία συγκέντρωσης.
 Διακρίνεται από δυσκολίες συγκέντρωσης και πολύ αργό ή πολύ γρήγορο τρόπο σκέψης.

Πώς αντιμετωπίζεται;


1) Με επίσκεψη σε ειδικό και φαρμακευτική αγωγή.

2) Με την αποδοχή από το άτομο ότι αυτό που βιώνει το καθιστά μη λειτουργικό και του δημιουργεί ιδιαίτερη ταραχή και άγχος, άρα πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια να φέρει τα συμπτώματα του  σε μια σχετική ισορροπία.

3) Με την αποδοχή από το άτομο ότι τα συμπτώματα θα επανεμφανίζονται και πρέπει να τα αποδεχτεί σαν κομμάτι του, χωρίς να τον τρομάζουν.

4) Μέσω  της καταγραφής των ενοχλητικών σκέψεων και των παραληρητικών ιδεών και την αντικατάσταση τους με πιο ρεαλιστικές σκέψεις .


5) Με την επικοινωνία με ανθρώπους με το ίδιο θέμα και με την ανταλλαγή εμπειριών. Η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος βοηθάει εξαιρετικά στα ενοχικά συναισθήματα που κυριεύουν το άτομο.

6) Με την αποδοχή ότι η σχιζοφρένεια είναι μια ασθένεια με νευροβιολογική βάση, άρα το άτομο δεν είναι αδύναμο, ή έχει κάποια προσωπική ευθύνη γι’ αυτήν.

7) Με την τεχνική «σταμάτημα  σκέψης» (thought stopping),όπου το άτομο μπορεί μέσω αυτής να ελέγχει τις εμμονές του και τις παραληρητικές του ιδέες.

Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα
http://www.psyche.gr/psychosis.htm

Καπετανάκη Ελευθερία
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Παιδαγωγός
Συμβουλευτική ενηλίκων, σχέσεων, συμβουλευτική εφήβων, οικογενειακή συμβουλευτική.
Website: www.psychologist.com.gr
Email: info@psychologist.com.gr
ellikapetanaki@yahoo.gr
Tηλ:6934034531

 

Σχιζοφρένεια
Σχιζοφρένεια, αιτίες, συμπτώματα, πρόληψη
Σχιζοφρένεια-Ντοκιμαντέρ
Τα πρώτα συμπτώματα της σχιζοφρένειας
Schizophrenia
Overcome Schizophrenia
4 patients with schizophrenia
The voices in my head (Οι φωνές στο κεφάλι μου)
A tale of mental illness-Elyn Saks(Mια ιστορία για την ψυχική διαταραχή)

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Ψυχώσεις