Ποια είναι τα αναπτυξιακά στάδια της ομιλίας ενός παιδιού από 0-1 έτους;

Στάδια ομιλίας

Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες που το παιδί οφείλει να έχει κατακτήσει σε κάθε ηλικία, σύμφωνα με του αναπτυξιολόγους.
Παρακάτω θα παραθέσουμε τις δυνατότητες αυτές για να μπορείτε να δείτε αν το παιδί σας έχει σοβαρά ελλείμματα ή όχι.
Γέννηση

-Ακούει την ομιλία άλλων;
-Ξαφνιάζεται ή κλαίει με τον θόρυβο;
-Ξυπνάει με δυνατούς ήχους;
-Σταματά μια δραστηριότητα με το άκουσμα ενός νέου ήχου;
-Παράγει ήχους ευχαρίστησης;
Για να συνοψίσουμε το παιδί μετά τη γέννηση έχει τη δυνατότητα να ακούει, να ξαφνιάζεται και να παράγει ήχους ευχαρίστησης.

 0-3 μηνών
-Γυρίζει προς τα εσάς όταν μιλάτε;
-Χαμογελάει όταν του μιλάτε;
-Φαίνεται πως αναγνωρίζει τη φωνή σας και ησυχάζει αν κλαίει;
-Σταματά μια δραστηριότητα για να προσέξει μια άγνωστη φωνή;
-Επαναλαμβάνει την ίδια συλλαβή πολύ συχνά (π.χ. «γκου», «κου»);
-Χαμογελάει όταν σας βλέπει;
-Κλαίει διαφορετικά για διαφορετικές του ανάγκες;
Για να συνοψίσουμε 0-3 μηνών το παιδί αντιλαμβάνεται ποιος του μιλάει , χαμογελάει και μπορεί να επαναλάβει την ίδια συλλαβή.

 4-6 μηνών
-Ανταποκρίνεται στο «όχι» και σε διαφορετικούς τόνους φωνής;
-Κοιτά τριγύρω για να εντοπίσει την πηγή νέων ήχων (π.χ. κουδούνι της πόρτας, ηλεκτρική σκούπα, σκύλος);
-Παρατηρεί παιχνίδια που κάνουν ήχους;
-Δίνει προσοχή στη μουσική;
-Σας λέει (με ήχους ή κινήσεις) αν θέλει να κάνετε κάτι;
-Παράγει «γουργουριστούς» ήχους όταν μένει μόνο του ή όταν παίζει μαζί σας;
-Το βάβισμά του μοιάζει πιο πολύ με πραγματική ομιλία και έχει πολλούς διαφορετικούς ήχους (π.χ. «μ», «π», «μπ»);
Για να συνοψίσουμε4-6 μηνών το παιδί ,παράγει ήχους-βάβισμα και εντοπίζει τις πηγές των ήχων.

7-12 μηνών
-Του αρέσουν παιχνίδια όπως το «κούκου – τσα» ή το «πάει ο λαγός»;
-Ανταποκρίνεται σε ενήλικες όταν του λένε «Έλα εδώ» ή «Θέλεις κι άλλο;»
-Ακούει με προσοχή όταν του μιλάτε.
-Αναγνωρίζει λέξεις ή ονόματα καθημερινών αντικειμένων (π.χ. «ποτήρι», «παπούτσι», «γάλα»);
-Γυρίζει ή κοιτά όταν του φωνάζουν το όνομά του;
-Το βάβισμά του έχει σύντομες αλλά και μακρές ομάδες ήχων (π.χ. «τατα», «απαπ», «μπιμπιμπιμπι»);
-Χρησιμοποιεί ήχους που μοιάζουν με ομιλία και όχι σε κλάμα για να κερδίσει ή να κρατήσει την προσοχή σας;
-Μιμείται διάφορους ήχους ομιλίας;
-Παράγει 1 ή 2 λέξεις («γειά», «μπαμπά», «μαμά», «ναι») ακόμη και αν δεν είναι καθαρές;
7-12 μηνών το παιδί είναι σε θέση να αναγνωρίζει λέξεις αντικειμένων, να αναγνωρίζει το όνομα του και να παράγει μικρές λέξεις.

Σκεφτείτε αυτά τα ερωτήματα ώστε να είστε καλύτερα υποψιασμένοι και ενημερώστε το γιατρό σας, αν παρατηρήσετε ύποπτες συμπεριφορές ή σοβαρή καθυστέρηση ομιλίας.

Καπετανάκη Ελευθερία, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος
Συμβουλευτική σχέσεων, οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλευτική εφήβων.
Website: http://psychologist.com.gr
Email: psychologist1983@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Συμβουλευτική γονέων