Το παιδί μου έχει δυσλαλία/δυσαρθρία. Τι είναι;

Δυσλαλία-δυσαρθρία

Ποιες είναι οι διαφορές της δυσλαλίας από τη δυσαρθρία και πως μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας; Στα παρακάτω κείμενα μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορετική συμπτωματολογία.

Δυσλαλία

Δυσλαλία είναι η διαταραχή εκείνη, κατά την οποία, ένα ή περισσότερα φωνήματα ή συνδυασμοί φωνημάτων της γλώσσας ενός ατόμου, δεν μπορούν να σχηματιστούν σωστά λόγω λειτουργικής διαταραχής και όχι παθολογικής. Ενδεχομένως τα φωνήματα αυτά να αντικαθίστανται από άλλο φώνημα ή ακόμη και απουσιάζουν από τον λόγο του παιδιού σας. Το παιδί μας θα ακούσουμε να λέει «τώα αντί τώρα».
Για να χαρακτηριστεί το πρόβλημα του παιδιού μας ως δυσλαλία, το παιδί μας δεν μπορεί να πει φθόγγους  όπως ρ, λ, θ, δ, σ, ζ, τα,ψ, ξκαι σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται και διαταραχή στην άρθρωση φωνηέντων α,ε ,ι,ου.
Αν παρατηρήσουμε αυτά τα θέματα στο παιδί μας, η επίσκεψη σε ένα λογοθεραπευτή θα βοηθήσει ώστε με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους το παιδί να μπορέσει να εμφανίσει το φθόγγο που υπολείπεται να τον εξασκήσει και εν συνεχεία να αυτοματοποιήσει, τις κινήσεις εκείνες που χρειάζονται για την αναπαραγωγή του.

Δυσαρθρία

Δυσαρθρία είναι η διαταραχή της άρθρωσης των φθόγγων και τα συμπτώματα της είναι κοινά με εκείνα της δυσλαλίας. Η διαφορά είναι ότι ενώ στη δυσλαλία δεν υπάρχουν παθολογικά αίτια και το πρόβλημα είναι καθαρά λειτουργικό, στη δυσαρθρία το πρόβλημα οφείλεται σε οργανικές παθήσεις των περιφερειακών οργάνων, τα οποία συμβάλλουν στην παραγωγή της φωνής και τα αίτια τα συναντούμε σε γενετικές ή επίκτητες βλάβες. Η δυσαρθρία είναι κάτι που μπορεί να παρουσιάσει κάποιος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή κάποιο νευρολογικό, αναπτυξιολογικό σύνδρομο , είναι η δυσλειτουργία του κέντρου του μηχανισμού και συντονισμού όλων των οργάνων που συμμετέχουν στην πολύπλοκη διαδικασία της ομιλίας.
Και σε αυτή την περίπτωση η λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι απαραίτητη.

Καπετανάκη Ελευθερία, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος
Συμβουλευτική σχέσεων, οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλευτική εφήβων.
Website: http://psychologist.com.gr
Email: psychologist1983@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Συμβουλευτική γονέων