Ποιες οι βασικές θέσεις της μορφολογικής θεωρίας (Fritz Perls);

Βασικά σημεία μορφολογικής θεωρίας

Η μορφολογική ψυχοθεραπεία στοχεύει στο ξεπέρασμα του κατατεμαχισμού της σκέψης, των πράξεων και των συναισθημάτων που χαρακτηρίζουν τον προβληματισμένο άνθρωπο και την υιοθέτηση μιας πιο ολοκληρωμένης αντίληψης της ζωής.

Η αποστέρηση, δηλαδή η ματαίωση και η μη ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου, θεωρείται θετικό στοιχείο εξέλιξης του ατόμου.

Χωρίς αποστέρηση,
δεν υπάρχει ανάγκη να ενεργοποιήσει τα αποθέματα του και βασίζεται στους άλλους για υποστήριξη και όχι στον ίδιο του τον εαυτό.

Η αποστέρηση οδηγεί στην
αντιμετώπιση των αναστολών και στην ανακάλυψη τρόπων για να ξεπεράσει το άτομο τα προσωπικά του εμπόδια.

Στάδια εξέλιξης

1) Κοινωνικό
Το κοινωνικό στάδιο αναπτύσσεται λίγο μετά τη γέννηση μέσα από την αλληλεπίδραση και την επίγνωση για τους άλλους ανθρώπους.

2) Ψυχοφυσικό
Το ψυχοφυσικό στάδιο αρχίζει αργότερα που το άτομο ξεχωρίζει το εγώ του
και αποκτάει επίγνωση του εαυτού.
Στο στάδιο αυτό ταυτίζεται με άτομα και αποξενώνεται από άλλα.

3) Πνευματικό
Το πνευματικό στάδιο αναπτύσσεται μετά όπου το άτομο είναι σε θέση να βιώσει τον εαυτό του με τις αισθήσεις και τη διαίσθηση.Με μια επίγνωση που βρίσκεται πέρα από τις αισθήσεις.

Συμβουλευτικός στόχος
Η ανάπτυξη επίγνωσης που επιτρέπει στο άτομο να αυτορυθμίζεται
και να ζει σύμφωνα με τις δικές του προσδοκίες και να μην επιτρέπει στις προσδοκίες των άλλων να καθορίζουν τη ζωή του.

Καπετανάκη Ελευθερία
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Παιδαγωγός
Συμβουλευτική ενηλίκων, σχέσεων, συμβουλευτική εφήβων, οικογενειακή συμβουλευτική.
Website: www.psychologist.com.gr
Email: info@psychologist.com.gr
ellikapetanaki@yahoo.gr
Tηλ:6934034531

Διαβάστε περισσότερα απο την κατηγορία Θεωρίες ψυχολογίας